Mopshund, glaserat stengods © Amalia Årfelt

Omkonst: TVÅ TANKAR, TVÅ VILJOR

Utställningstiteln är träffandeMellan katt och kvadrat. På ett fångande sätt beskriver den de delvis polariserade utryck som de båda konstnärerna här uppvisar. Mellan de naiviserande fabelfigurerna hos Amalia Årfelt till det stramt återhållna tilltalet i Birgitta Muhrs monotypier anas en uttrycksmässig och visuell skiljelinje.”

Omkonst: TVÅ TANKAR, TVÅ VILJOR Läs mer »