Naturtrogen

Utställning ”Naturtrogen”

25 mars-14 maj 2023
Stallbackerns kultur, Edsvik
Vernissage: lördag 25 mars, kl 13
Fri entré
Med grupputställningen ”Naturtrogen” skapar en grupp konstnärer en artificiell biotop av tredimensionella verk och rumsliga installationer, en glänta med tillhörande varierad fauna och flora. (Fri tolkning, dvs upp till konstnären). 

Medverkande konstnärer: Rebecka Bebben Andersson, Peter Varhelyi, Amalia Årfelt, Hanna & Björn, Matti Kallioinen, Jakob Westberg, Johan Enocson (både konstnär och curator), Ossian Eckerman (både konstnär och curator).
Naturtrogen
Bild: Hanna & Björn

Konstnärer med vitt skilda utryckssätt och från olika bakgrunder får här tillsammans bidra till platsens helhet och skapa nya möten och dialoger med varandras respektive bildspråk i ett naturligt avgränsat område, ett livsrum med organisk struktur. 
Att rent konstnärligt försöka närma sig naturen är en ytterst paradoxal handling. Närmandet i sig utförs genom kultivering av ursprungstillståndet och utgör därmed en rak motsatshandling.
Under senare år i Sverige har naturen börjat användas som utställningsyta, Skulpturparker och naturrum för platspecifika installationer har blivit allt mer vanligt. Många har sökt en ersättare för den vita kuben och man har till och med myntat begreppet ”grön kub” som harmonierar med, samt kommenterar omgivningen. Vad händer då om man lyfter tanken med skulpturparken ur sin kontext och för den tillbaka till en steril gallerimiljö? Blir två fel rätt? Kan vi komma närmare naturen utan att befästa den som motsatsen till kultur (i. e. kultur i bemärkelsen ”odling”). Kan något naturligt uppstå genom denna handling?”